Protocol d’higiene i desinfecció de vehicles

Autocars Nika executarà una neteja diària de la seva flota de vehicles seguint les mesures implementades segons aquest protocol:

Freqüència de neteja

La freqüència de neteja i desinfecció es realitzarà a la finalització de cada servei de transport i, de manera especial, després dels serveis de Transport Escolar i Transport Adaptat o davant qualsevol sospita o servei considerat de risc. Es faran servir bosses d’un sol ús per a la correcta eliminació dels residus.

Aspirat

Abans de l’inici de les accions de desinfecció s’ha de realitzar l’aspiració de l’interior dels vehicles, sempre des de l’interior del vehicle cap a la zona d’accés (porta davantera i/o trasera). Posteriorment es procedirà a la neteja i desinfecció del lloc del conductor i de la zona de passatgers.

Neteja del lloc de conducció

Es procedirà a l’aplicació de solució desinfectant als diferents elements i dispositius susceptibles de presència del Covid-19: quadre de comandaments, dispositius de conducció, seient del conductor, para-sol, comandaments d’accionament de les portes i sistema de comunicació.

Neteja de la zona de viatgers

Aplicació de producte desinfectant a la zona de viatgers. Es procedirà a l’aplicació de solució desinfectant als elements comuns del recinte més susceptibles d’ésser manipulats o estar en contacte amb els viatgers: paraments verticals i barres de subjecció, agafadors o nanses, seients, reposabraços, comandaments d’accionament de portes, comandaments d’accionament d’aire condicionat i llums, lleixes, marcs i llindes perimetrals de les portes i de les finestres, els mecanismes de tancament i obertura dels cinturons de seguretat i els mateixos cinturons de seguretat, sempre segons el tipus de material del que es tracti. La neteja/desinfecció dels cinturons de seguretat s’ha de realitzar amb la consideració que determinats productes podrien ser agressius i/o abrasius, amb la conseqüència de procedir al deteriorament d’aquests elements generant pèrdua de la seva capacitat de resistència, per aquest motiu, la nostra empresa emprarà canons d’Ozó per a contribuir a la màxima eficàcia de desinfecció a l’habitacle.

Fregat de l’interior

Finalment es procedeix al fregat del terra del vehicle amb la mateixa solució desinfectant. El fregat de l’habitacle interior es realitza sempre des de l’interior de l’autocar cap a les zones d’accés (porta davantera i/o trasera). En aquesta etapa del procés no es pot tocar cap element de l’autocar prèviament desinfectat, fet que això donaria pas a una potencial contaminació de qualsevol element descontaminat.

Oferim el millor servei de transport possible.

Tenim un ampli equip de professionals disposats a assessorar-li.


    Emplenant aquest formulari consentiu que es desi i gestioni la vostra informació en aquest lloc web.