Política de qualitat

POLÍTICA DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT

Autocars Nika és una empresa ubicada a Tarragona, l’activitat de la qual és el transport nacional i internacional de viatgers des de 1972. Durant aquests 30 anys d’activitat, s’ha implantat una logística que ens permet un alt nivell de qualitat i professionalitat en tots els nostres serveis i treballar per a empreses de tots els àmbits.

El nostre objectiu:

La millora permanent de la seguretat i el confort per a oferir un servei completament adaptat a les necessitats dels nostres clients.

La política de l’empresa es recolza en un sistema de gestió que involucra a tota l’organització, en la prestació dels seus serveis amb alt grau d’excel·lència i compliment dels requisits legals, per a satisfer les expectatives del client, de les parts interessades i contribuir a la transparència en el servei.

Els principis bàsics i directrius en que s’assenta el nostre Sistema de Gestió de la Integrat (SGI) són els següents:

 • Complir amb tots els requisits legals i normatives aplicables al transport de viatgers per carretera, els requisits de client, dels usuaris, així com tots aquells de tipus legal en el camp de la Qualitat, el Medi Ambient, la Seguretat vial i la Seguretat i Salut que ens siguin requerits i altres requisits que es subscriguin.
 • Millorar l’eficàcia i l’eficiència del SGI, incidint sobre tot en el establiment,compliment i actualització d’aquesta política i dels objectius de qualitat, medi ambient y seguretat tant vial com laboral.
 • Potenciar el desenvolupament del personal fomentant la seva qualificació mitjançant programes de formació continuada que millorin la seva actitud (motivació), experiència (formació) i habilitat.
 • Prestar un especial interès en la puntualitat en la sortida dels serveis complint amb les condicions establertes en l’oferta amb el client.
 • Fomentar la neteja dels autocars com la clau per al nostre treball, ja que entenem que al final incideix en la satisfacció dels clients i millora els serveis.
 • Minimitzar la generació de residus i emissions per tal de prevenir la contaminació i proporcionar la formació i els medis als nostres treballadors per a que col·laborin activament en aquesta causa.
 • Millorar els sistemes de seguretat per als passatgers, així com la adaptabilitat, en la mesura del que es pugui per a persones amb minusvalies físiques.
 • Millorar la relació entre les persones d’aquesta empresa amb el client i usuaris, sent amables i intentar en tot moment solucionar els problemes.
 • Obtenir un alt nivell de seguretat i salut en el treball, no limitar-nos solsamènt a complir amb la legislació vigent, si no fent accions que augmentin el grau de protecció dels treballadors marcat per la llei si això es consideres necessari.
 • Aportar als treballadors tota la informació existent sobre els riscos inherents al seu treball, axí com la formació necessària sobre els medis i mesures a adoptar per a la seva correcta prevenció.
 • Promoure la participació de tots els treballadors en qüestions relacionades amb la prevenció de riscos en el treball, per ser ells els que coneixen amb major profunditat les característiques de les tasques que fan i per tant son els mes indicats per a aportar idees sobre la forma mes segura de fer aquestes tasques.
 • Fomentar la participació de tot el personal en la implantació i millora del SGI potenciant el lideratge de la Direcció mitjançant el seu compromís amb el desenvolupament, implantació i manteniment d’aquest.

 A Autocars Nika ens comprometem a que aquesta política sigui coneguda i entesa dins de la nostra empresa, per les persones que treballen per a nosaltres i a la disposició del públic i que aportarem els recursos necessaris per al seu compliment.

Elisa Miquel Cruz
Gerent d’Autocars Nika

Oferim el millor servei de transport possible.

Tenim un ampli equip de professionals disposats a assessorar-li.


  Emplenant aquest formulari consentiu que es desi i gestioni la vostra informació en aquest lloc web.